Berichten

Sommige mensen komen in de omstandigheid dat de zorgtaak die ze als ouders hebben zwaarder en zwaarder wordt. Denk aan situaties waarin een geestelijke of lichamelijke handicap van een kind of familielid een continue zorgvraag opleveren. Deze zorgbehoefte duurt een leven lang. Helaas is het vaak zo dat ouder wordende zorgverleners, ouders, mantelzorgers met die […]

Portfolio Items