Vereffenaar

Wat is een vereffenaar?

Een vereffenaar is verantwoordelijk voor de afwikkeling van een nalatenschap. Indien er geen executeur is benoemd bij testament en één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard, zijn alle erfgenamen gezamenlijk vereffenaars. Als de afwikkeling door de erfgenamen onderling spaak loopt of niet lukt kan door de rechtbank een onafhankelijke, (professionele) vereffenaar worden benoemd. Bij voorkeur is dat een expert die ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Omdat Goedbewind financieel onzorgt behartigen wij na benoeming de belangen van alle erfgenamen, hakken wij bij moeilijke beslissingen knopen door en zorgen wij dat de afwikkeling voorspoedig verloopt.

Vereffenaar van rechtswege

Vereffening vindt plaats als één of meer erfgenamen de nalatenschap beneficiair aanvaarden. Wat houdt dit in? U aanvaardt dan ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’: u wilt eerst weten of de bezittingen in de nalatenschap groter zijn dan de schulden. In dat geval treedt automatisch de wettelijke procedure voor vereffening in werking. Alle erfgenamen zijn dan van rechtswege (automatisch volgens de wet) als vereffenaar verantwoordelijk voor de afwikkeling. Ze moeten daarbij bepaalde procedurevoorschriften volgen. Samen kunnen ze besluiten om één van de erfgenamen of iemand anders een volmacht te verlenen om de wettelijke vereffening op zich te nemen of een andere taakverdeling af te spreken.

Uitzonderingen vereffening van rechtswege

Wettelijke vereffening (van rechtswege) is niet van toepassing indien:
-er een executeur is die kan verklaren dat het saldo van de nalatenschap ruimschoots voldoende is om de schulden van de nalatenschap te voldoen;
-de langstlevende partner de nalatenschap zuiver heeft aanvaard en de nalatenschap volgens de wettelijke verdeling zal worden afgewikkeld;
-een erfgenaam verplicht is om beneficiair te aanvaarden (staat bijvoorbeeld onder curatele), maar de wettelijke vertegenwoordiger van deze erfgenaam bij de kantonrechter een ontheffing  van de wettelijke vereffening heeft aangevraagd.

Benoeming vereffenaar door de rechter
Daarnaast heeft de rechter de mogelijkheid om iemand tot vereffenaar te benoemen. U kunt natuurlijk ook zelf een professioneel vereffenaar vragen de afhandeling van een nalatenschap op zich te nemen. Goedbewind is ter zake kundig en wil u hier graag bij helpen. Volgens de wet kunnen erfgenamen, belanghebbenden, schuldeisers en het Openbaar Ministerie dit vragen. Heeft u een vereffenaar nodig? Stel dan Goedbewind ter benoeming voor aan de rechter.

Meer weten over Goedbewind als vereffenaar?

Wilt u meer weten over de diensten van Goedbewind als vereffenaar? Neem gerust contact op met Goedbewind of bel: 085 – 30 38 700.

Goedbewind helpt u graag!

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact met ons op

Heeft u zelf hulp nodig met schuldproblematiek? Of heeft u verhoogd risico op de ziekte van Altzheimer en wilt u problemen voor zijn? Kent u personen die zorg en aandacht nodig hebben door onafhankelijke professionals? Of heeft u een vraag over een van onze diensten?