Levensexecuteur

Wat is een levensexecuteur?

Een levensexecuteur is iemand die terwijl u nog leeft uw belangen behartigt, zodra u dit zelf (om wat voor reden dan ook) niet meer kunt. De levensexecuteur heeft de juridische bevoegdheid om volledig of gedeeltelijk namens u te mogen handelen op basis van een volmacht. Deze wordt opgenomen in een notariële akte van levenstestament. Goedbewind heeft professionals in dienst die u op deze manier van dienst kunnen zijn.

Voordelen van een levensexecuteur

Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u hebt niets geregeld, kan het zijn dat de rechter op daartoe ingediend verzoek een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Dit zou iemand kunnen zijn die u niet goed kent, of iemand die u liever niet gekozen zou hebben. Door zelf op een eerder moment Goedbewind als levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie. U kunt in alle rust ver voordat het nodig mocht zijn al uw wensen overleggen en vastleggen. Goedbewind zorgt er dan voor dat al uw wensen nagekomen worden wanneer u zelf niet meer in staat bent deze beslissingen te nemen.

Bevoegdheden vastleggen in het levenstestament

In een levenstestament kunt u vastleggen welke bevoegdheden de levensexecuteur krijgt. U bepaalt wanneer hij aan de slag gaat, wie zijn werkzaamheden controleert en voor welke handelingen hij toestemming nodig heeft. De wet verbiedt hem ook bepaalde handelingen, zoals het aanpassen van uw testament of het namens u opmaken van een codicil. Het levenstestament bevat volmachten, wensen, verzoeken, geboden en verboden, zowel op familiair, financieel als medisch gebied. Verder kan het overzichten bevatten van het vermogen, verzekeringen, abonnementen etc. Levenstestamenten worden vastgelegd in een notariële akte.

Taken van de levensexecuteur

Welke taken een levensexecuteur zal uitvoeren hangt volledig af van de bevoegdheden die u hem geeft. Indien u in het levenstestament geen beperkingen vastlegt, mag hij u in bijna alle gevallen vertegenwoordigen. Enkele voorbeelden van taken:

  • Administratie geheel of gedeeltelijk overnemen;
  • Vermogen beheren;
  • Goede zorgvoorzieningen regelen;
  • Huis en inboedel beheren.
  • Huis verkopen.

In het levenstestament kunt u ook beperkende bepalingen opnemen. Zoals wanneer Goedbewind voor uw zaken zorg mag gaan dragen, wie hem controleert als u dit zelf niet meer kunt, waarvoor hij toestemming nodig heeft etc. Kortom, u kunt helemaal een regeling op maat maken, conform uw eigen wensen.

 Rekening en verantwoording door de levensexecuteur

Als dat als zodanig is bepaald, dan legt de levensexecuteur jaarlijks rekening en verantwoording af. Aan wie, dat bepaalt u zelf. Dat kan bijvoorbeeld ook een professional zijn, die u als toezichthouder benoemt. Deze toezichthouder kan als u dat wilt ook betrokken worden bij de uitvoering van uw wensen, zoals bij verkoop van uw auto, huis, het doen van schenkingen of voor een verhuizing in verband met uw verzorging. U kunt ook bepalen dat toestemming van de toezichthouder vereist is voor dergelijke grote beslissingen.

De professional zal dan uw levensexecuteur (uw kind, familielid of dierbare) controleren en begeleiden, zodat zoveel mogelijk voorkomen wordt dat er misbruik kan worden gemaakt. Een onafhankelijke toezichthouder die uw belangen scherp bewaakt

Mocht u de levensexecuteur geen rekening en verantwoording af te hoeven leggen op basis van het levenstestament, dan ontslaat dat hem niet van een zorgvuldige uitvoering van zijn taken. Als u de rekening en verantwoording zelf niet meer hebt kunnen afnemen gedurende een bepaalde periode, dan kunnen erfgenamen de levensexecuteur nog vragen dit te doen aan hen.

Meer weten over Goedbewind als levensexecuteur?

Wilt u meer weten over budgetbeheer door Goedbewind ? Neem gerust contact op met Goedbewind of bel: 085 – 30 38 700.

Goedbewind helpt u graag!

Wat kunnen we voor jou betekenen?

Neem contact met ons op

Heeft u zelf hulp nodig met schuldproblematiek? Of heeft u verhoogd risico op de ziekte van Altzheimer en wilt u problemen voor zijn? Kent u personen die zorg en aandacht nodig hebben door onafhankelijke professionals? Of heeft u een vraag over een van onze diensten?