Nieuws | Goedbewind nieuws | Wij zijn een middelgrote bewindvoerder in de regio Arnhem. Sinds de oprichting in 2010 maken wij een enorme groei door. Zo wordt de kring waarin wij werken steeds groter. Na het begin in Arnhem, en uitbreiding in Lochem, Zutphen, Laren, Harfsen, Almen en Eefde kunnen we nu zeggen dat we inmiddels werkzaam zijn in heel Gelderland.

Naast bewindvoering, het leveren van bewindvoerders, zijn wij werkzaam als curator, voor het geval iemand onder curatele gesteld moet worden. Andere diensten die wij verlenen zijn mentorschap, budgetbeheer, executeur, levensexecuteur, en vereffenaar.

Goedbewind staat voor professionaliteit, korte lijntjes en innovatie. Wij volgen het nieuws in het vakgebied op de voet, en proberen voorloper te zijn in het ontwikkelen van nieuwe strategieën om het werkproces te versnellen en daardoor meer tijd te hebben voor de cliënt.

Ook werken we nauw samen met software leveranciers om voorloper te zijn en te blijven in precision workflow. Dus aan de ene kant proberen we zeer doeltreffend en snel te werken, aan de andere kant proberen we maatwerk te leveren en meer kwaliteitstijd en persoonlijke aandacht voor onze cliënten te maken.

Een van de nieuwste ontwikkelingen is de samenwerking met zorginstellingen. Zorgmedewerkers zijn vaak de meest directe lijn met personen die dienstverlening zoals mentorschap en levensexecutie hard nodig hebben. Deze personen zijn vaak zelf niet meer in staat om hier de nodige stappen voor te zetten.

Alerte zorgmedewerkers staan wij bij om de ingewikkelde intake-procedures zorgvuldig te doorlopen. Ook hiervoor hebben wij iets nieuws. Je kan bij goedbewind met op maat gemaakte software een aanvraag doen voor je cliënt.

Sommige mensen komen in de omstandigheid dat de zorgtaak die ze als ouders hebben zwaarder en zwaarder wordt. Denk aan situaties waarin een geestelijke of lichamelijke handicap van een kind of familielid een continue zorgvraag opleveren. Deze zorgbehoefte duurt een leven lang. Helaas is het vaak zo dat ouder wordende zorgverleners, ouders, mantelzorgers met die […]