AANDACHTSPUNTEN OMTRENT UITGIFTE VOEDSELPAKKETTEN EN HET CORONAVIRUS

Voedselbank Arnhem zal uiteraard zo lang mogelijk proberen het uitgeven van voedselpakketten op een zo normaal mogelijke manier te laten verlopen. Sluiting van de Voedselbank hopen we ook zo lang mogelijk uit te stellen. De gezondheid van onze afnemers en vrijwilligers staat uiteraard voorop.

Een ander aspect is dat wij niet kunnen garanderen dat er genoeg voedsel richting de Voedselbank blijft komen. Er is kans dat de pakketten de komende tijd kleiner worden.

Voor al onze cliënten uit Arnhem Zuid geldt met ingang van maandag 16 maart dat er vooraf gevulde kratten klaar staan, de producten worden door de afnemer overgepakt in een zelf meegenomen boodschappentas. Er kan dus voorlopig niet meer ‘gewinkeld’ worden, er is geen eigen keuze.

De volgende punten moeten al onze afnemers in de gaten houden:

  • Voelt u zich ziek of heeft u ziekteverschijnselen, zoals hoesten en niezen, blijft u dan thuis en vergeet niet om af te bellen, rechtstreeks bij het uitgiftepunt tijdens de openingsuren (deze blijven ongewijzigd).
  • Als u niet kunt/wilt komen dan kunt u iemand anders vragen om het pakket te laten halen. Geef diegene een briefje met uw toestemming mee (en duidelijk uw naam). Wilt u zich ruim voor de afhaal dag afmelden, dan kunt u een mail sturen naar aanmelding@voedselbankarnhem.nl. Vermeldt daarbij uw naam, geboortedatum en voor wanneer/welke periode u zich wilt afmelden.
  • Bij 2x (binnen 4 weken ) niet komen zonder afmelding blijft de sanctie van stopzetten pakket bestaan.
  • Er kan per huishouden maar éen persoon naar binnen en 2 verschillende afnemers tegelijkertijd zodat er binnen genoeg afstand gehouden kan worden. U moet buiten wachten.
  • Onze gastvrouwen en -heren dragen handschoenen, we geven geen hand.
  • Om gezondheidsredenen is groepsvorming buiten niet toegestaan. Alle pakketten zijn gelijk, eerder komen heeft geen zin, iedereen krijgt zijn/haar pakket mee. HOUDT AFSTAND.

Hartelijk dank alvast voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Voedselbank Arnhem, Team Aanmeldingen

email: aanmelding@voedselbankarnhem.nl

www.voedselbankarnhem.nl