Sommige mensen komen in de omstandigheid dat de zorgtaak die ze als ouders hebben zwaarder en zwaarder wordt. Denk aan situaties waarin een geestelijke of lichamelijke handicap van een kind of familielid een continue zorgvraag opleveren. Deze zorgbehoefte duurt een leven lang. Helaas is het vaak zo dat ouder wordende zorgverleners, ouders, mantelzorgers met die ene vraag in hun hoofd blijven spelen: Wat als ik er straks niet meer ben, wie neemt dan die zorg op zich?

Goedbewind is gespecialiseerd in verschillende ondersteunende rollen, zoals bewindvoering, mentorschap en als levensexecuteur. U kunt dus nu al, tijdens uw eigen leven, zaken regelen die u aan het hart gaan. Denk hierbij aan de beslissingsbevoegdheid over fysieke zorg, maar ook de financiële zorg uitbesteden aan specialisten die naast u staan. Personen die u van tevoren leert kennen, die uw wensen respecteren, en die de zorg doorzetten, ook als u daar niet meer toe in staat bent.

Als u zelf niet meer in staat bent om te handelen en u hebt niets geregeld, kan het zijn dat de rechter op daartoe ingediend verzoek een bewindvoerder of curator voor u benoemt. Dit zou iemand kunnen zijn die u niet goed kent, of iemand die u liever niet gekozen zou hebben. Door zelf een levensexecuteur te benoemen voorkomt u deze situatie. Waarin kan Goedbewind u helpen? Goedbewind, bewindvoerder in Arnhem. Ook voor Curatele, Budgetbeheer, Mentorschap, Executeur, Levensexecuteur, Vereffenaar. Wellicht herkent u deze situatie:

  • U heeft een verhoogd risico op Alzheimer, en wilt graag zaken nu al, zelf regelen.
  • De zorg voor een gehandicapt kind moet op gegeven moment overgenomen worden door personen die u vertrouwd, en zelf uitkiest.
  • Het doet u als zorgprofessional verdriet als u een patiënt verzorgd waar weinig tot geen aandacht voor is.
  • Uw overleden partner was altijd degene die de financiën beheerde, en zelf komt u er maar nauwelijks uit.

Zit u zelf in dergelijke situatie, of kent u iemand die ondersteuning nodig heeft? Neem dan vrijblijvend contact op met Goedbewind, zodat wij wellicht in die behoefte kunnen voorzien.