Goedbewind verzorgt op professionele wijze bewindvoering, mentorschap en curatele

Waarom Goedbewind?
Soms heeft u of een familielid het lastig om voor zichzelf te zorgen en de financiële zaken te regelen. Bijvoorbeeld door een psychiatrische aandoening, een verslaving of bij dementie. In zo’n geval kan de kantonrechter een bewindvoerder, curator of mentor benoemen. Deze neemt dan het beheer van de financiën of beslissingen over de zorg over.

Bewindvoering
Bij bewindvoering gaat het om heel persoonlijke zaken. Daarom is dan ook belangrijk om een partij te hebben die dichtbij u staat. Wij zullen op onafhankelijke, professionele wijze uw belangen behartigen.

Financieel ontzorgen door Goedbewind
Hoe werkt dat eigenlijk? Wij zetten ons voor de volle honderd procent in en helpen u om de financiële administratie weer inzichtelijk te maken. Zo zorgen we voor rust en stabiliteit. Wij staan hierbij garant voor een persoonlijk, open en eerlijk contact en maken duidelijke afspraken. Goedbewind ontzorgt financieel!

Bekijk hier een video met meer informatie over bewindvoering

Bewindvoering

 • Financieel beheer
 • Belastingaangifte
 • Toeslagen
 • Administratie
 • Verantwoording aan de rechtbank (controle)

Mentorschap

 • PGB beheer
 • Overleg met hulpverleners
 • Zorgplan
 • Aanvullende zorg regelen

Curatele

 • Financieel beheer
 • Belastingaangifte
 • Toeslagen
 • Administratie
 • Overleg met hulpverleners
 • Aanvullende zorg regelen
 • Verantwoording aan de rechtbank (controle)

Meer weten? Maak dan een afspraak!

Over

Hoe wij zijn gestart
In 2010 wordt Goedbewind opgericht door Dhr. E.S. Schrikkema als GoedBewind.nl. Sinds deze start als een familiebedrijf zijn we langzaam uitgegroeid tot een organisatie met 8 medewerkers.

In 2016 verandert er veel voor de bewindvoerdersorganisaties. Per 1 april 2016 gaan een aantal aanvullende eisen gelden voor de bewindvoerderskantoren. Daarom hebben wij in de jaren vóór 2016 alvast wat veranderingen ingezet om u beter te kunnen helpen en aan de eisen te voldoen zodat wij u mogen kunnen blijven helpen. Eén van de veranderingen is dat Goedbewind per 1 juli 2015 is omgezet naar een BV (besloten vennootschap). Hierdoor verandert er voor u verder niets want u wordt uiteraard nog steeds geholpen door de (vaak bij u al bekende) medewerkers van Goedbewind.

Goedbewind blijft zich ontwikkelen
Een andere verandering is de contacten per telefoon. Binnen Goedbewind hebben wij nu twee teams werkzaam. Onze cliënten zijn willekeurig onderverdeeld onder deze teams. u kunt u bewindvoerder, Curator of Mentor bereiken op hun rechtstreekse nummer.

Indien zij u niet direct te woord kunnen staan krijgt u de optie om een voicemail achter te laten of doorverbonden te worden naar een collega.

Ook de dienstverlening van Goedbewind wordt steeds breder. Waar we in 2010 begonnen als bewindvoerder is er nu een heel pakket aan financiële dienstverlening die wij voor u verzorgen. Wilt u meer weten over Bewindvoering, Mentorschap, Curatele, Budgetbeheer? Neem gerust contact op met GoedBewind of bel 085 – 30 38 700.

GoedBewind is lid van de Branchevereniging Horus & SFTI.

Maak kennis met ons team

Goedbewind
Miranda

Bewindvoerder
Team 1 

Goedbewind
Sydney

Bewindvoerder
Team 1 

Goedbewind
Pepijn

Bewindvoerder
Team 2 

Goedbewind
Sabrina

Bewindvoerder
Team 2 

Goedbewind
Sylvia

Mentor & Curator
Mentor 

Goedbewind
Stef

Ondersteuner
Ost 

Goedbewind
Monique

Ondersteuner
Ost

Goedbewind
Martine

Mentor
Mentor

Goedbewind
Jeroen

Directeur
Alg 

Bewindvoering

Soms kunt u, of bijvoorbeeld een familielid de geldzaken niet meer goed regelen. Bijvoorbeeld door een psychisch of lichamelijk probleem.

Dan kan Goedbewind uitkomst bieden met bewindvoering.

Hoe werkt bewindvoering?
Bij bewindvoering neemt Goedbewind het financiële beheer over: alle inkomsten komen dan bij ons binnen en wij betalen daarvan de vaste lasten en het leefgeld. U mag dan zelf geen geld uitgeven zonder toestemming van de bewindvoerder. Wij regelen ook de praktische zaken. Zoals het verzorgen van de belastingaangifte en bijvoorbeeld het aanvragen van bijstand, huurtoeslag of een persoonsgebonden budget (PGB).

Wie doet de bewindvoering?
U kunt bewindvoering aanvragen via de rechtbank. U mag aangeven wie de bewindvoering gaat uitvoeren en kunt Goedbewind voordragen als bewindvoerder.

Wat zijn de spelregels bij bewindvoering?
Bewindvoering – ook wel beschermingsbewindvoering of onderbewindstelling genoemd – is een wettelijke maatregel.

Er gelden strakke regels. Zo kan bewindvoering tijdelijk of voor altijd zijn. Tenminste een keer per jaar en aan het einde van de bewindvoering leggen wij in het bijzijn van de kantonrechter verantwoording af.

We geven dan met bewijsstukken aan wat er door Goedbewind is geregeld en wat de inkomsten en uitgaven waren. Er vindt dus altijd onafhankelijk controle plaats.

Bewindvoering
Mentorschap

Mentorschap

Goedbewind voor mentorschap
Het kan voorkomen dat u, of bijvoorbeeld een familielid door lichamelijke en/of geestelijke problemen niet meer zelf kan beslissen over verzorging, verpleging, behandeling of begeleiding. Goedbewind kan dan als mentor uitkomst bieden.

Deskundige en vertrouwde mentor
Bij mentorschap gaat het vaak om ingrijpende persoonlijke vraagstukken. Bijvoorbeeld bij de keuze over wel of niet zelfstandig blijven wonen. We overleggen dan ook altijd zoveel mogelijk, voor we een beslissing nemen. Het is dus belangrijk dat u voor een mentor kiest die u vertrouwt en die uw belangen deskundig behartigt.

Mentorschap door Goedbewind
Een mentor wordt benoemd door de kantonrechter. U kunt aangeven dat u het mentorschap wilt laten uitvoeren door Goedbewind. Wij gaan dan het gesprek aan met hulpverleners en behartigen uw belangen bij het opstellen van een zorgplan en behandelingsbesprekingen. We controleren ook of de afspraken op dit gebied daadwerkelijk worden nagekomen. Wanneer dat nodig is regelen we aanvullende zorg.

Meer weten over mentorschap?
Wilt u meer weten over mentorschap door Goedbewind? Neem gerust contact op met Goedbewind of bel: 085 – 30 38 700.

Curatele

Goedbewind voor curatele
Curatele kan een oplossing bieden wanneer u, of bijvoorbeeld een familielid de persoonlijke en financiële zaken niet meer zelf kan regelen. Bijvoorbeeld bij dementie of een psychiatrisch probleem. Maar ook wanneer iemand helemaal niet met geld kan omgaan. De rechtbank kan dan een curator aanwijzen als wettelijke vertegenwoordiger.

Wat doet de curator?
Bij curatele – ook wel ondercuratelestelling genoemd – neemt de curator het beheer van de financiën en de zorg voor persoonlijke belangen over. Dit zorgt voor bescherming en brengt zaken op orde. Bij curatele gaat het om ingrijpende, persoonlijke zaken. Het is dan ook belangrijk dat u een partij kiest die u vertrouwt en die de belangen deskundig behartigt. Goedbewind is professioneel en staat altijd dichtbij u.

Curatele aanvragen
Curatele kan door uzelf, een familielid of een instantie worden aangevraagd bij de rechtbank. U kunt hierbij aangeven dat Goedbewind de ondercuratelestelling gaat verzorgen.

Meer weten over curatele?
Wilt u meer weten over curatele door Goedbewind Neem gerust contact op met Goedbewind of bel: 085 – 30 38 700. Ontzorgt financieel!

Curatele

Blog

Contact

Postbus 30370
6803 AJ Arnhem

Bruningweg 21
6827 BM Arnhem (alleen op afspraak)

info@goedbewind.nl
aanmelden@goedbewind.nl

Tel. Arnhem: +31 (0) 85 303 8700
Tel. Gouda: +31 (0) 85 303 8730
Tel. Utrecht: +31 (0) 85 303 8760
Wij zijn bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09:30 tot 12:00. Op woensdag zijn wij telefonisch gesloten.

Bereikbaarheid voor instanties: 09:00 tot 16:00.

Instanties kunnen het telefoonnummer opvragen via info@goedbewind.nl

Extra geld kan je aanvragen via https://mijn.goedbewind.nl/v20211203/. Kunt u hier geen extra geld aanvragen? Dan kunt u dit bespreken met uw bewindvoerder, of vraag het aan via extrageld@goedbewind.nl. Aanvragen voor 12 uur ’s middags worden dezelfde werkdag nog behandeld. Aanvragen na 12 uur ’s middags worden de eerstvolgende werkdag behandeld.

Plan je aanmeld gesprek